ضدیخ بتن

ماده افزودني شتاب دهنده واكنش هيدراسيون مي باشد كه براي ساخت و عمليات بتني در سرما طراحي شده است. در زمان بتن ريزي رعايت مندرجات دستورالعمل ACI 306R الزامی است.

خواص و اثرات

• تسريع پيشرفت واكنش حرارت زايي بتن
• تسريع پيشرفت واكنش هيدراسيون
• تسريع زمان گيرش
• سازگاري با انواع سيمان هاي پرتلند
• فاقد يون كلر

كاربردها

• ساخت، حمل و بتن ريزي در هواي سرد و يخبندان
• امكان بتن ريزي در محدوده دماي 5+ تا 15 – درجه سانتي گراد
• انجام عمليات ترميمي در هواي سرد و يخبندان

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “خدمات پس از فروش“ اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.