صنعت كاشي و سراميك سالانه 200 ميليون دلار ارز عايد استان يزد مي كند

جوكار يادآور شد: توليدات كاشي و سراميك استان يزد سالانه بالاي 200 ميليون دلار ارز عايد استان مي كند كه اين رقم بسيار خوب است و با شايستگي و لياقتي كه در سرمايه گذاران يزدي وجود دارد و توان و نيروي كار يزدي ها، مي توانيم به جايگاه هاي بسيار بهتري در صنعت كاشي و سراميك دست يابيم.

جوكار يادآور شد: توليدات كاشي و سراميك استان يزد سالانه بالاي 200 ميليون دلار ارز عايد استان مي كند كه اين رقم بسيار خوب است و با شايستگي و لياقتي كه در سرمايه گذاران يزدي وجود دارد و توان و نيروي كار يزدي ها، مي توانيم به جايگاه هاي بسيار بهتري در صنعت كاشي و سراميك دست يابيم. به گزارش مهر، نخستين جشنواره توليدات كاشي و سراميك ايران در يزد برگزار شد كه چندي پيش نمايشگاه آن در قالب اين جشنواره آغاز به كار كرده و تا جمعه ادامه دارد و امروز نيز در قالب اين جشنواره، مديران صنعت كاشي و سراميك ايران در تالار غدير يزد گردهم آمدند.

منبع:

www.iribnews.ir